בודק / מודד קרינה מוסמך 

למה חשוב לבדוק קרינה בלתי מייננת אלקטרומגנטית
הנגרמת מרשתות חשמל וממכשירי חשמל

מהי קרינה

קיימים סוגים שונים של קרינה:
קרינה טבעית – מהטבע
קרינה - מרשתות חשמל וממכשירי חשמל
קרינה – בעיקר ממערכות תקשורת

קרינה מייננת

קרינה בתדר גבוה מאד, שגורמת לשינוי בחומרים וברקמות של בני אדם – כגון קרינה מרנטגן.
חשיפה לקרינה זו אינה מומלצת.

קרינה בלתי מייננת

קרינה שאין בה מספיק אנרגיה כדי לשנות חומרים ורקמות.

קרינה אלקטרומגנטית

הינה קרינה בתדר נמוך – תדר רשת החשמל, נובעת משדה חשמלי ומגנטי במערכת החשמל.

סיכון של חשיפה לקרינה

קרינה בעוצמות גבוהות למשך זמן, עלולה לפגוע בעיקר בילדים, אך גם במבוגרים.
חשיפה זו הינה גורם אפשרי למחלת סרטן הדם.

מדידות קרינה

מדידות קרינה מאפשרות להעריך את רמות הקרינה, ובהתאם לכך להעריך את הסיכונים, ובהתאם לכך להמליץ על פעולות מעשיות להקטנת הסיכונים.

 

מודד קרינה בודק קרינה אלקטרומגנטית

יועץ קרינה אלקטרומגנטית - מייננת

צריכים לבצע מדידת קרינה:
התקשרו 0506240682