הדרכות בטיחות בחשמל

הקדמה אודות לימוד בטיחות בחשמל:

נושא הדרכות בטיחות בחשמל מתאים לכל עסק , מפעל , בתי מלאכה וכו' המעסיקים עובדים אשר משתמשים במכשירי חשמל וציוד חשמלי, אשר בהכשרתם אינם חשמלאים.
נושאי ההדרכה מתאימים גם לחשמלאים, מנהלי אחזקה וגם לכלל העובדים.
הדרכת בטיחות בחשמל מאפשרת שמירה על בטיחות העובד, וכן מאפשרת למעסיק לשמור על בטיחותם ובריאותם של עובדיו. סיכוני חשמל קיימים בכל מקום עבודה, וחשופים אליהם לא רק חשמלאים, אלא עובדים בכל מקצוע בו יש שימוש במכשירי חשמל. לכן, ישנה חשיבות גדולה למסירת מידע בתחום ולהדרכת העובדים לגבי אופיים של הסיכונים לאדם ולרכוש, והדרכים למניעתם.
בנוסף, הדרכות בטיחות בחשמל מהוות חלק מלימודי הכשרה עבור מקצועות מסוימים, בהם יש שימוש במכשירים חשמליים.

מטרת הדרכות בטיחות בחשמל היא לתת לעובד בקיאות והבנה ברמה סבירה בכל הקשור לחשמל ואופן השימוש הנכון במכשירי חשמל, במסגרת תפקידו ועיסוקו. יישום הידע הנלמד בהדרכות יכול להוביל לתוצאות הבאות:
  1. צמצום תאונות בעבודה ופגיעה בבריאות של העובדים, לקוחות או בעלי עניין אחרים.
  2. מניעת נזקים לציוד.
  3. מניעת הפרעה לפעילות השוטפת.
  4. חיסכון כלכלי על תיקון ציוד, פגיעה ברכוש, הפסד שעות עבודה ועוד.
 
נושאי ההדרכה:
בטיחות / אמינות / כלכליות
מה מותר ומה אסור לעוסקים בחשמל
חוק החשמל ותקנותיו אוסרים על ביצוע עבודות חשמל ללא רישיון מתאים. עבודת חשמל מוגדרת כל עבודה במתקן חשמלי הכולל כלי עבודה .  (החלפת נורה למשל, אינה נחשבת עבודת חשמל אלא אם כן לצורך החלפתה יש צורך בפירוק ברגים או כיסויים באמצעות כלי).
סוגי רישיונות חשמל ואיך מקבלים
מונחי יסוד: זרם עבודה, זרם יתר, זרם קצר
מבטחים מא"זים
 
בטיחות בעבודה - החוק, הדרישות
ליקויים בחשמל הגורמים לשריפות

 
שיטות הגנה למניעת שריפות חשמל

הגורמים המשפיעים על חומרת ההתחשמלות


שיטות הגנה בפני התחשמלות (7 שיטות הגנה בפני התחשמלות) :

חשיבות הארקה 

 
הגורמים להתחשמלות ונזקיהן

 
נוהלי השימוש והבדיקה של כלי חשמל מטלטלים - בדיקות תקופתיות


בדיקות תקופתיות באתרי חשמל - מפסקי מגן
למי מותר מה לעשות
דרישות כבאות והצלה
 
בדיקה תקופתית - בדיקות בטיחות ע"י חשמלאי בודק מתאים, מאפשרת לנו לוודא כי עבודות החשמל במתקן נעשו על פי כללי המקצוע, הבטיחות חוק ותקנות החשמל, תקנים ותקנות והוראות חברת החשמל ודרישות כבאות והצלה הקשורים לנושא.
 
מה יש לוודא בבדיקת בטיחות חשמל 
 
עבודה תחת מתח חי
 
מערכת חשמל למתקנים ארעיים
 
שימוש בכבלים מאריכים
 
שימוש במפצלי חשמל 
 
בכל מפעל מוסד, או מתקן , ישנם אנשי אחזקה. מרבית המשימות המוטלות עליהם הינן בתחום האחזקה.  אולם יש לעיתים שאותם עובדים נדרשים למשימות אחזקה במתקני חשמל או בציוד חשמלי.

ביצוע עבודה ללא רישיון מסכנת את העובד והמעביד כאחד ובמקרה של התחשמלות העובד או משתמש אחר במתקן עשויות להיות לעבודה זו משמעויות מרחיקות לכת.
בין היתר עבירה פלילית
אחריות על המתקן - של בעל המתקן.
 
בניין רב קומות
בדיקות חשמל יבוצעו רק ע"י חשמלאי בעל רשיון מתאים
תאורת חירום, שלטי חירום מוארים, תאורת מכשולי טיסה, תפקוד גנרטור לשעת חירום כולל מפסק מחלף
המצאות מתח לצרכני חירום
מערכת הארקות
בדיקה חזותית ללוחות חשמל
 
 
טופס תיוג ממוחשב

ייצור חשמל עצמאי - כל הטיפים לבטיחות


 

הדרכת בטיחות בחשמל