צילום תרמוגרפי

סריקות תרמוגרפיות

צילום תרמי

צילום תרמוגרפי ללוחות חשמל עוזר לאיתור נקודות כשל ומאפשר:

בטיחות טובה יותר
מניעת תקלות במהלך העבודה
מניעת שריפות
חסכון בחיי אדם וחסכון כספי

מומלץ ורצוי לעשות בדיקה תרמוגרפית לפחות אחת לשנה
כתחזוקה מונעת תקופתית של לוחות החשמל
על מנת למנוע כשלים ולדאוג שמערכת החשמל תעבוד באופן רציף

*בעבר נהגו לעשות חיזוק ברגים תקופתי אחת לשנה ללוח החשמל.
צילום תרמי מייתר את הצורך בחיזוק ברגים כולל והוא נעשה רק על פי הצורך
ועל פי סריקות מצלמה תרמית מקצועית

בין התקלות האפשריות:
מגעים רופפים, חיבורים לא טובים
חום כתוצאה מריבוי חוטים בצינורות
העמסת יתר
הרכבת אביזרים מעבר ליכולת המעגל
אוורור לא מספק
הרכבת לוחות חשמל ואביזרים במקומות לא מתאימים
שימוש לא נכון במפצלים, שימוש בעומס גדול מהיכולת
אי תחזוקה נכונה של צרכנים חשמליים וכד'
אילתורים

בדיקות תרמיות אלו מבוקרות על ידי בודק חשמל  - מהנדס אשר ממליץ בעקבות הבדיקות
על פתרונות מתאימים

 

מצלמה תרמית