צילום תרמוגרפי

סריקות תרמוגרפיות

צילום תרמי

סריקות תרמוגרפיות

רוצים להבטיח לעצמכם פעילות תקינה ורציפה של לוחות החשמל? רוצים להימנע מכשלים שונים במערכת החשמל? זה הזמן לדעת הכול על צילום תרמוגרפי ללוחות חשמל.

צילום תרמוגרפי ללוחות חשמל הינו שירות מקצועי נוסף המוצע לכם על ידי בן עמי כופר, מהנדס חשמל ובודק חשמל סוג 3. שירות זה מאפשר גם לכם ליהנות מפתרון מקצועי ומדויק לאיתור נקודות כשל בכל סוגי הלוחות.

מידע כללי אודות התקלות הנפוצות בלוחות חשמל

תקלות שונות בלוחות החשמל עלולות להוביל לכשל נקודתי ו/או לשיבושים באספקת החשמל. בין יתר התקלות הנפוצות האפשרויות בלוחות החשמל ניתן למצוא:

  • מגעים רופפים וחיבורים לקויים
  • חום כתוצאה מריבוי חוטים בצנרת
  • העמסת יתר
  • הרכבת אביזרים מעבר ליכולת המעגל
  • אוורור לא מספק
  • הרכבת לוחות חשמל ואביזרים במקומות שאינם מיועדים לכך
  • שימוש לא נכון במפצלים
  • שימוש בעומס גדול מיכולת אספקת החשמל
  • אי תחזוקה נכונה
  • אילתורים שונים בלוחות החשמל

תקלות אלו ואחרות ניתנות לפתרון מיידי במסגרת בדיקה תרמוגרפית הנערכת על ידי בן עמי כופר.

איתור נקודות כשל בלוחות חשמל באמצעות צילום תרמוגרפי

צילום תרמוגרפי ללוחות חשמל הינה פעולה מקצועית המיועדת למטרות איתור נקודות כשל בלוחות החשמל, כאשר מומלץ ואף רצוי לקיימה לפחות אחת לשנה. פעולת הצילום הנערכת על ידי בן עמי כופר מיושמת במסגרת בדיקה תרמוגרפית מקיפה כחלק מפעולת תחזוקה מונעת תקופתית של לוחות החשמל.

בדיקה תקופתית זו מסייעת בין היתר לבטיחות טובה יותר של לוחות החשמל, למניעת תקלות העלולות להיווצר בלוחות החשמל, למניעת שריפות, לחיסכון כספי, ומעל הכול- היא יכולה להציל חיים!

חשוב לדעת: עד לפני מספר שנים, הבדיקה התקופתית של לוחות החשמל כללה פעולת חיזוק ברגים בלוחות החשמל. כיום, באמצעים הטכנולוגיים המאפשרים צילום תרמי אין צורך בפעולת חיזוק הברגים והיא נעשית רק על פי צורך ובהתאם לממצאי הסריקה התרמוגרפית המדויקת והמקצועית.

כמו כן, ממצאי הבדיקה מאפשרים לבן עמי כופר להתאים בעבורכם את הפתרון הנכון, המתאים והמדויק ביותר לכל תקלה כזו או אחרת בלוחות החשמל.

מצלמה תרמית