קישורים מהמדיה

משרד התמ"ת - סיום תפקידים
כתבה מתוך כלכליסט בנושא רגולטורים
משרד הכלכלה - רשם מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה
הצעת תיקון מס' 4 לחוק החשמל (רישיונות) - ישיבה בכנסת
אתר לשכת המהנדסים - ביקור בלשכה
התאחדות המלאכה והתעשייה חיפה והצפון - המלצה
אתר חשמלאים.קום - המלצה בפורום
כתבה מתוך פורטל הכרמל - חוק החשמל למען בטיחות הציבור
מכתב היחידה לרישוי חשמלאים